1P3T Slide Switch

 • China Factory slide switch on low profile slide switch 1p3t sp3t slide switch ပေးသွင်း

  China Factory slide switch on low profile slide switch 1p3t sp3t slide switch ပေးသွင်း

  T1-1386L၊ mini slide witch သည် 12.6×2.9×2.0mm ကျစ်လျစ်သောအရွယ်အစားနှင့် 4 terminals ပါရှိသော အပေါက်နှင့် ဘေးဘက်တွန်းသည့် အသေးစားလျှောခလုတ်တစ်ခုဖြစ်သည်။အမျိုးမျိုးသော actuator အမြင့်နှင့် လည်ပတ်အားအား ရွေးချယ်စရာများ ရရှိနိုင်သည့်အပြင် ကုန်ကျစရိတ်လည်း သက်သာသောကြောင့် ၎င်းကို အသုံးအများဆုံး light touch switch ဖြစ်အောင် ပြုလုပ်ပါ။

 • China Factory horizontal slide switch mini on off slide switch 1P3T SPDT slide switch ထုတ်လုပ်သူ

  China Factory horizontal slide switch mini on off slide switch 1P3T SPDT slide switch ထုတ်လုပ်သူ

  T1-1347S၊ mini slide witch သည် 13.0×3.5×3.5mm ကျစ်လျစ်သောအရွယ်အစားနှင့် 4 terminals ပါရှိသော အပေါက်နှင့် ဘေးဘက်တွန်းသည့် အသေးစားလျှောခလုတ်တစ်ခုဖြစ်သည်။အမျိုးမျိုးသော actuator အမြင့်နှင့် လည်ပတ်အားအား ရွေးချယ်စရာများ ရရှိနိုင်သည့်အပြင် ကုန်ကျစရိတ်လည်း သက်သာသောကြောင့် ၎င်းကို အသုံးအများဆုံး light touch switch ဖြစ်အောင် ပြုလုပ်ပါ။

 • China Factory mini slide switch smd slide switch on off slide switch sp3t slide switch ပေးသွင်းသူ

  China Factory mini slide switch smd slide switch on off slide switch sp3t slide switch ပေးသွင်းသူ

  T1-1346S၊ mini slide witch သည် 12.6×2.9×2.0mm ကျစ်လျစ်သောအရွယ်အစားနှင့် 4 terminals ပါရှိသော အပေါက်နှင့် ဘေးဘက်တွန်းသည့် အသေးစားလျှောခလုတ်တစ်ခုဖြစ်သည်။အမျိုးမျိုးသော actuator အမြင့်နှင့် လည်ပတ်အားအား ရွေးချယ်စရာများ ရရှိနိုင်သည့်အပြင် ကုန်ကျစရိတ်လည်း သက်သာသောကြောင့် ၎င်းကို အသုံးအများဆုံး light touch switch ဖြစ်အောင် ပြုလုပ်ပါ။

 • China Factory slide switch on off on sp3t slide switch သည် အနေအထား slide switch သုံးမျိုး ထုတ်လုပ်သည်။

  China Factory slide switch on off on sp3t slide switch သည် အနေအထား slide switch သုံးမျိုး ထုတ်လုပ်သည်။

  T1-1392M၊ mini slide witch သည် 9.7×2.7×1.4mm ကျစ်လျစ်သောအရွယ်အစားနှင့် 4 terminals ပါရှိသော အပေါက်နှင့် ဘေးဘက်တွန်းသည့် အသေးစားလျှောခလုတ်တစ်ခုဖြစ်သည်။အမျိုးမျိုးသော actuator အမြင့်နှင့် လည်ပတ်အားအား ရွေးချယ်စရာများ ရရှိနိုင်သည့်အပြင် ကုန်ကျစရိတ်လည်း သက်သာသောကြောင့် ၎င်းကို အသုံးအများဆုံး light touch switch ဖြစ်အောင် ပြုလုပ်ပါ။

 • China Factory smt slide switch slider on off switch slide switch pcb mount china supplier

  China Factory smt slide switch slider on off switch slide switch pcb mount china supplier

  T1-1386R၊ mini slide witch သည် 12.6×2.9×2.0mm ကျစ်လျစ်သောအရွယ်အစားနှင့် 4 terminals ပါရှိသော အပေါက်နှင့် ဘေးဘက်တွန်းသည့် အသေးစားလျှောခလုတ်တစ်ခုဖြစ်သည်။အမျိုးမျိုးသော actuator အမြင့်နှင့် လည်ပတ်အားအား ရွေးချယ်စရာများ ရရှိနိုင်သည့်အပြင် ကုန်ကျစရိတ်လည်း သက်သာသောကြောင့် ၎င်းကို အသုံးအများဆုံး light touch switch ဖြစ်အောင် ပြုလုပ်ပါ။

 • China Factory T1-13D70S 1p3t switch 3 position slide switch slide switch on off ထုတ်လုပ်သူ

  China Factory T1-13D70S 1p3t switch 3 position slide switch slide switch on off ထုတ်လုပ်သူ

  T1-13D70S၊ mini slide witch သည် 12.6×3.0×2.65mm ကျစ်လျစ်သောအရွယ်အစားနှင့် 4 terminals ပါရှိသော အပေါက်နှင့် ဘေးဘက်တွန်းသည့် အသေးစားလျှောခလုတ်တစ်ခုဖြစ်သည်။အမျိုးမျိုးသော actuator အမြင့်နှင့် လည်ပတ်အားအား ရွေးချယ်စရာများ ရရှိနိုင်သည့်အပြင် ကုန်ကျစရိတ်လည်း သက်သာသောကြောင့် ၎င်းကို အသုံးအများဆုံး light touch switch ဖြစ်အောင် ပြုလုပ်ပါ။

 • တရုတ်စက်ရုံ T1-1336S 1p3t ညာဘက်ထောင့်ဆလိုက်ခလုတ် 3 လမ်းလျှောခလုတ်ထုတ်လုပ်သူ

  တရုတ်စက်ရုံ T1-1336S 1p3t ညာဘက်ထောင့်ဆလိုက်ခလုတ် 3 လမ်းလျှောခလုတ်ထုတ်လုပ်သူ

  T1-1336S၊ mini slide witch သည် 12.9×3.5×3.5mm ကျစ်လျစ်သောအရွယ်အစားနှင့် 4 terminals ပါရှိသော အပေါက်နှင့် ဘေးဘက်တွန်းသည့် အသေးစားလျှောခလုတ်တစ်ခုဖြစ်သည်။အမျိုးမျိုးသော actuator အမြင့်နှင့် လည်ပတ်အားအား ရွေးချယ်စရာများ ရရှိနိုင်သည့်အပြင် ကုန်ကျစရိတ်လည်း သက်သာသောကြောင့် ၎င်းကို အသုံးအများဆုံး light touch switch ဖြစ်အောင် ပြုလုပ်ပါ။